The new web-pages of our club are finaly live.

Old site was very hard to maintain and therefore outdated for most of the content. These new pages are much easier to update and the update process can also be delegated easily. Club members can also add content and advertisements.

Thank you very much to our members Jussi and Leo who has done great job to make this happen.

Ari – The President of MSC Finland – Tom’s ClubKerhon uudet web-sivut on nyt onnistuneesti saatu eloon.

Entisten sivujen ylläpito oli jo varsin työlästä ja niinpä ne olivat jääneet ylläpitäjien muiden töiden jalkoihin. Näiden uusien sivujen ylläpito on nyt helpompaa ylläpidon delegoiminenkin sujuu kätevämmin. Myös kerhon jäsenet voivat lisätä juttuja ja myynti-ilmoituksia.

Suur Kiitos tästä upeasta sivustosta Jussille ja Leolle!

Kyllä meidän kerholaisten nyt kelpaa 🙂

Ari – The President of MSC Finland – Tom’s Club