Terveyden ja hyvinvointilaitoksen päätöksellä fetisismi poistuu tautiluokituksesta. MSC Finland ei enää ole “potilaiden järjestö”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan päätöksellä poistetaan ICD-10 -tautiluokituksesta transvestismiin, fetisismiin, sadomasokismiin ja monimuotoisiin kohdehäiriöihin liittyvät luokat. Joukko alan järjestöjä oli vaatinut ICD-10:n korjaamista. Pääjohtajan päätöksellä tautiluokituksesta poistuvat seuraavat kohdat:

F64.1 Transvestismi, kaksoisroolinen
F65.0 Esinekohtainen seksuaalihäiriö
F65.1 Transvestiittinen fetisismi
F65.5 Sadomasokismi
F65.6 Monimuotoiset sukupuoliset kohdehäiriöt

Poistamista perustellaan niin, että näissä luokissa lääketieteelliset kriteerit ovat epäselviä. Hoitoilmoituksissa näitä luokkia ei juuri koskaan käytetä, joten tilastoinnille siitä ei ole haittaa. Nämä luokat ovat myös potilasta leimaavia.

ICD-10-tautiluokitus on kansainvälinen, maailman terveysjärjestön (WHO) ylläpitämä kuolemansyitä, sairauksia, tapaturmia ja terveyspalveluiden käytön syitä kuvaava luokitus. Useat maat – Suomi mukaan lukien – ovat käyttäneet ICD-10:n paikallistettua versiota, johon on tehty paikallisiin olosuhteisiin sopivia, luokituksen käyttöä helpottavia täydennyksiä tai poistoja.

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=25489

 

Esinekohtainen seksuaalihäiriö

Esinekohtainen seksuaalihäiriö tarkoittaa erilaisia fetisismejä. Kiinnostuksen kohteena voivat olla tietyntyyppiset vaatteet, jotkin esineet tai ihmisen ulkonäköön liittyvät asiat kuten parta tai kaljuus.

Seta ja joukko muita järjestöjä esitti lokakuun puolivälissä 2010, että fetisismi ja muutamat muut “häiriöt” poistettaisiin tautiluokituksesta mm. sen takia, että ne lyövät leiman potilaaseen ja lääketieteelliset kriteerit ovat kyseenalaisia.