MSC-logo
MSC-logo
header-pic

Tietosuojaseloste

MSC Finland – Tom’s Club ry:n verkkosivuston yhteydenottorekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

MSC Finland – Tom’s Club ry

Yhteystiedot:
PL 48
00531 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
MSC Finland – Tom’s Club ry
PL 48
00531 Helsinki
secretary(at)mscfin.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat verkkosivuston mscfin.fi yhteydenottolomakkeen lähettäneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään erillisen suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat yhdistyksen jäsenyydestä tiedottaminen ja jäsenyysasioiden hoitaminen.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi
  • sähköpostiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.

Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot lähettämällä tarkistuspyynnön kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tämän lähettäessä yhteydenottolomakkeen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rrekisterin tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yhdistyksen ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin yhteydenottopyyntö on käsitelty.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjä ja tämän valtuuttamat yhdistyksen hallituksen jäsenet.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

MSC FINLAND – TOM’S CLUB