Finlandization 21st till 23rd August will be held within the authority guidelines, the main event will be on Saturday the 22nd August.
More detailed programme later.

21.–23.8. Finlandization 34 järjestetään vallitsevien viranomaisohjeiden puitteissa, päätapahtuma lauantaina 22.8.
Yksityiskohtaisempi ohjelma heinäkuun loppuun mennessä.