Terveiset Aarhusin Top of Europe kokouksesta. Tehtiin hyviä päätöksiä ja vahvistettiin pohjoismaista veljeyttä.