Ihmisyydestä -näyttely

Kallion Kirkon kappelissa on Pride -viikolla esillä näyttely, jonka pääjärjestäjä on Mr Fetish Finland 2022 Eero Lahti alias @leatheero
Näyttely koostuu kolmesta teemasta: 1. Fettari = Ihminen 2. Hiv-positiivinen voi… ja 3.
Suomalainen taito. Kohtaa fettari, eli fetisisti sekä ennen kaikkea laajenna mielikuviasi ihan tavallisesta ihmisestä, jonka minuuteen kuuluu nahka, kumi tai vaikka hauva. Fetisismin mielikuvat ovat voimakkaita, ja joskus unohdetaan, että pinnan alla elää tavallinen, tunteva ihminen.

Hiv-positiivisuuteen liitetään vieläkin vahvasti pelkoa, stigmaa sekä ennakkoluuloja. Positiiviset kohtaavat
törkeääkin käytöstä esimerkiksi deittisovelluksissa, ja suurimmaksi osaksi epätietoisuuden takia. Kohtaa positiivinen vuonna 2022, laajenna tietouttasi sekä levitä näyttelyssä omaksumaasi tietoa. Keskiviikkona 29.6. voit myös tarkistuttaa oman hiv-statuksen turvallisesti, anonyymisti sekä ilmaiseksi pikatestillä.

Näyttelyssä on esillä huippuosaajia Suomesta: taiteilijoista kirjailijoihin. Kohtaa taidetta ja
kirjallisuutta, joka ansaitsee tulla nähdyksi! Mukana Jouni Lepistö, Proud Puppy 365, Rumat Möröt sekä Pup Finley.

Näyttely on auki Kallion kirkon kappelissa, ma-to 27.-30.6. klo 12-18 ja pe 1.7. klo 12-16

About Humanity

See fetishism in a new light, upgrade your knowledge about HIV to the 2022 level and support Finnish talents as well. Welcome to visit exhibition ‘About Humanity’ during the Helsinki Pride week in Kallio church’s chapel, from Monday to Friday.

The exhibition consists of three themes: the first Fetishist = Human second A person living with HIV can… and third: Finnish talent. Meet a fetishist and above all expand your ideas of ordinary people for whom leather, rubber or for example, playing a puppy is part of who they are. Fetish images make a powerful impression and sometimes one might forget that under the surface lives an ordinary person with feelings and emotions.

Fear, stigma and prejudice are still strongly associated with HIV. People living with HIV face rude behavior for example in dating apps. This is largely due to lack of information. Meet a Positive in 2022, expand your knowledge and spread what you learn in the exhibition.

On Wednesday 29.6. you can also check your own HIV status safely, anonymously and for free with an HIV rapid test.

The exhibition features top talents from Finland: from artists to authors. Experience art and
literature which deserves to be seen! There will be art by Jouni Lepistö, Proud Puppy 365, Ugly Monsters and Pup Finley.

Exhibition will be open in Kallio church’s chapel from Monday 27th to Thursday 30th June at 12-18 and on Friday 1st of July at 12-16.